Гентауър България

Антитела
Елиза Китс
Рекомбинантни протеини

За контакти

Антитела

Ние предлагаме поликлонални и моноклонални антитела с голямо разнообразие за науката за живота

PCR комплекти

Разработихме PCR комплекти за откриване на човешки и ветеринарни патогени

Елиза Китс

Висока чувствителност, широк динамичен диапазон и добра точност