Правила и условия

Офертата е валидна 30 дни. Документът не означава поръчка. Ако искате да закупите артикулите, показани в тази оферта, трябва да получим официална поръчка за покупка или потвърждение по имейл. Можете също така да потвърдите офертата онлайн през портала за клиенти.

Цените на продуктите, доставката и другите такси са правилни към момента на офертата. Гентаур обаче си запазва правото да променя цените и таксите за доставка по всяко време, но не и без да информира клиента по подходящ начин.

За сух лед таксуваме допълнително 50 BGN.

Нашето време за доставка обикновено е 1-2 седмици. Това обаче е само ориентировъчно време за изпълнение, тъй като могат да възникнат неочаквани забавяния поради проблеми с производството, транспортирането, вноса и др. Гентаур си запазва правото да откаже отговорност в случай на неочаквани закъснения.

Gentaur си запазва правото да изисква частично или пълно предплащане на поръчките, когато счете за необходимо.

Всички оплаквания относно работата на продукта трябва да бъдат докладвани на Gentaur от клиента в рамките на 30 дни от получаването на продукта. Ако възникне проблем с производителността на продукта, моля, предоставете ни номера на партидата на продукта и референцията за вашата поръчка за покупка с Gentaur, заедно с вашите резултати от тестове и други подходящи данни. Ако нашият продукт бъде счетен за дефектен, ще ви бъде предоставено възстановяване на сумата, кредит от магазина или безплатна замяна за всеки отделен случай.

Gentaur не носи отговорност и не възстановява суми/замени за продукти, чиято цялост е била компрометирана от неправилно боравене или съхранение.

Отговорност на клиента е да направи поръчката с правилните детайли на продукта (каталожен номер, описание на продукта и количество/размер). Gentaur не носи отговорност и не възстановява суми/замени за доставка на продукти въз основа на неправилно предоставени подробности за продукта.

Времето за изпълнение на продуктите по поръчка и по поръчка е само приблизителна оценка. Никой период на забавяне на доставката на такива продукти не е причина за анулиране. Ако поръчка за продукт по поръчка или направен по поръчка бъде анулирана, може да бъде приложена такса за възстановяване на запасите до 95%.

Поръчките не могат да бъдат анулирани по-късно от 48 часа след като са направени и/или след като са изпратени.